Agenda; een vooruitblik..

Voorjaar'17

Proeverij;
Beter spelen en bewegen met kleuters

Kern

Deze proeverij is gebaseerd op het boek 'Beter spelen en bewegen met kleuters’ en geeft in vlot tempo een overzicht van alle elementen van de kennisbasis bewegingsonderwijs. Je wordt bijgepraat over en voorzien van up-to-date kennis en praktijkrelevante informatie om op een verantwoorde manier uitdagende en betekenisvolle lessen bewegingsonderwijs te verzorgen. Je krijgt in deze proeverij een inspirerend en inhoudelijk beeld van de mogelijkheden die dit boek biedt.  

Datum:  Woensdag 8 maart  
Tijd  13.00 - 16.30  
Locatie  Regio Utrecht  
Beschikbaarheid:            Deze cursus is vol.                                                                                                                                           

Proeverij 'Beter spelen en bewegen met kleuters'

€ 49,00

  • Vol

Proeverij;
Beter spelen en bewegen met kleuters

Kern

Deze proeverij is gebaseerd op het boek 'Beter spelen en bewegen met kleuters’ en geeft in vlot tempo een overzicht van alle elementen van de kennisbasis bewegingsonderwijs. Je wordt bijgepraat over en voorzien van up-to-date kennis en praktijkrelevante informatie om op een verantwoorde manier uitdagende en betekenisvolle lessen bewegingsonderwijs te verzorgen. Je krijgt in deze proeverij een inspirerend en inhoudelijk beeld van de mogelijkheden die dit boek biedt.  

Datum: Vrijdag 22 maart
Tijd 13.00 - 16.30 
Locatie

Regio Utrecht

Beschikbaarheid:

Deze cursus is beschikbaar.                                                                                     

Proeverij 'Beter spelen en bewegen met kleuters'

€ 49,00

  • Beschikbaar

Beter spelen en bewegen met kleuters
Voor groepsleerkrachten

Kern
Deze basiscursus van drie dagdelen biedt praktische handvatten voor het geven van veilige en gestructureerde bewegingslessen die belevingsvol en betekenisvol zijn voor kleuters.  Je krijgt handvatten voor het werken in de zogenoemde ‘tuintjes’ waardoor het werken in heterogene groepjes prima werkt.  De ideeën en activiteiten die je krijgt aangeboden zijn direct toepasbaar in je eigen lessen.  Je leert werken met een jaarplan waarin variatie en herhaling zijn opgenomen.

Data zaterdag 11 maart, zaterdag 1 april en woensdag 19 april                              
Tijd 09.30 - 12.30
Locatie Regio Rotterdam / Utrecht
Beschikbaarheid Deze cursus is beschikbaar.         

Beter spelen en bewegen met kleuters - voor groepsleerkrachten

€ 245,00

  • Beschikbaar

Beter spelen en bewegen voor therapeuten
In samenwerking met de PMKT-opleiding

Kern

Steeds meer professionals die werken met het jonge kind – zowel binnen als buiten een therapiesetting - geven aan behoefte te hebben aan praktische handvatten en toepassingsmogelijkheden om beweeg- en speelactiviteiten gericht in te zetten.

 

Deze cursus van drie dagdelen biedt de praktische handvatten voor het geven van veilige, belevingsvolle en betekenisvolle bewegingsactiviteiten met kleuters. Naast praktijkrelevante kennis en informatie wordt een breed scala aan ideeën en spelsuggesties aangeboden die direct toepasbaar zijn binnen de eigen therapie; zowel individueel als in groepsverband.

Data:
zaterdag 18 maart en zaterdag 25 maart
Tijd 18 maart 09.30 - 16.30 en 25 maart 09.30 - 12.30 
Locatie Regio Utrecht 
Beschikbaarheid Deze cursus is beschikbaar.                                                                                  

Beter spelen en bewegen voor therapeuten

€ 395,00

  • Beschikbaar

Trainingsdag ' Spelen met gedrag'

Kern

Spelen met gedrag gaat over het spel om ruimte. In de dynamiek van dit ‘spel’ kunnen goede intenties een vervelend en ongewenst effect hebben. We ‘spelen’ continu met elkaars gedrag.  Wanneer dit spel gebaseerd is op wederzijds respect en waardering van verschillen ontstaat veiligheid waardoor de ruimte voor meer zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling groot is.

Datum Vrijdag 31 maart
Tijd 08.30 - 16.00  
Locatie Regio Utrecht 
Beschikbaarheid Nog enkele plaatsen beschikbaar.                                                                      

Training 'Spelen met gedrag'

€ 195,00

  • Beschikbaar


Events

'Speel je mee?'

Hét congres voor professionals die werken met het jonge kind

Datum:

Woensdag 5 april                                          

Locatie:

Bussum

Wij zijn erbij en verzorgen een werkshop over...

'beweegtuintjes en criteria voor een goede bewegingsles’

Een kwalitatief goede bewegingsles met kleuters herken je aan variatie, structuur en aan het feit dat er voor iedere kleuter iets te halen is. In deze workshop gaan we aan de hand van vier werkvormen gezamenlijk de aandacht richten op de kernbegrippen: criteria voor een goede les, speelkriebels, ontwikkelingsdomeinen, de ‘eigens’ en de hamvraag. Deze criteria en de doorgaande lijn krijgen concreet handen en voeten in good practices: de tuintjes.

 


Workshop voor therapeuten (in company)

Deze workshop biedt praktische handvatten voor het gericht gebruiken van betekenisvolle speel- en beweegactiviteiten voor het jonge kind. Naast praktijkrelevante kennis en informatie wordt een breed scala aan ideeën en spelsuggesties aangeboden die direct toepasbaar zijn binnen een therapeutische context; zowel individueel als in groepsverband.

Datum: Zaterdag 11 maart
Locatie Driebergen                                                                         

Motorische vaardigheidstest NCOI (in company)

Datum:

Zaterdag 11 maart                                              

Locatie

Regio Utrecht


Trainingsdag trampolinespringen voor circusdocenten (in company)

Datum: Zondag 9 april                                                    
Locatie Rotterdam