Van KENNISbasis naar BASISkennis

Inhoud

Deze cursus bevat alle elementen en onderdelen van de kennisbasis voor het vak bewegingsonderwijs zoals landelijk geformuleerd. Maar het biedt méér dan alleen de kennisbasis: het voorziet in specifieke kennis waarover elke leerkracht dient te beschikken die op een verantwoorde manier lessen bewegingsonderwijs aan kleuters wil verzorgen.

 

Het is een cursus van twee dagdelen gericht op het aanreiken van meer en concrete handvatten aan groepsleerkrachten om op een verantwoorde en kwalitatieve wijze invulling te geven aan bewegingslessen aan de kleutergroepen. De inhoud van deze tweedaagse cursus is gebaseerd op het recent verschenen boek 'Beter spelen en bewegen met kleuters, van kennisbasis tot basiskennis'. 
(klik hier voor het boek)

 

van KENNISbasis tot BASISkennis incl. ons boek

€ 195,00

Foto's cursus


Doel

Leerkrachten meer handvatten en inzicht geven in het op een betekenisvolle, kwalitatieve en veilige manier inhoud te geven aan bewegingslessen met kleuters. In de praktijk van een speellokaal wordt aan de slag gegaan met verschillende bewegingsactiviteiten waardoor de theorie van het boek in de praktijk handen en voeten krijgt.

Doelgroep

Leerkrachten die bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1 en 2 (en 3), intern begeleiders, interne leerlingcoördinatoren, MRT-er en anderen die verantwoordelijk zijn voor de zorg aan de minder bewegingsvaardige leerlingen.

 

Het is een praktische cursus voor handelingsgerichte leerkrachten die hun leerlingen 'meer' willen bieden op het gebied van bewegen en het onderwijs in het bewegen.

Kosten

De deelnamekosten voor deze cursus bedragen 195 euro per persoon inclusief het boek ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’ ter waarde van 49,95, consumpties en een cursusmap.


Duur

Twee dagdelen van 3,5 uur met een pauze.

Aantal deelnemers

Het minimale aantal deelnemers voor deze praktische en handelingsgerichte cursus is – in verband met de intensieve uitwisseling van ideeën en verschillende praktijksituaties –12 en maximaal 24.

Certificaat

Deelnemers ontvangen het certificaat ‘Bewegingsonderwijs met kleuters, van kennisbasis tot basiskennis.’