Over de grenzenStichting Bafang Kids Steun


Als Thema zijn we in de gelukkige omstandigheid ook over onze eigen grenzen te kijken. Voor de Stichting Bafang Kids Steun zijn we nauw betrokken bij verschillende projecten in Bafang in Kameroen, waaronder het project ‘Lekker sporten’.

Wat doen we daar?

Samen met andere vrijwilligers uit Nederland en Kameroen verzorgen we jaarlijks masterclasses voor (ex-) sporters en leerkrachten uit het basisonderwijs. Door het uitwisselen van vaardigheden en methodes krijgt de groep ‘coaches’ steeds meer handvatten om zelfstandig een gevarieerd en intensief sport- en spelaanbod op de basisscholen neer te zetten.

 

Groepen van 60 tot zelfs 80 leerlingen op één leerkracht is geen uitzondering. De scholen beschikken over weinig en veelal verouderd materiaal. Hoewel we ook veel spullen vanuit Nederland meenemen, gaan we ook uit van de situatie daar. Gezamenlijk kijken we op een creatieve manier naar de materialen en mogelijkheden die lokaal wel aanwezig zijn. Concreet houdt dit in dat we heel praktische workshops en trainingen verzorgen, waarin we de ‘coaches’ uitdagen en stimuleren zelf naar oplossingen en mogelijkheden te zoeken.


Waarom wij het doen?

Onze participatie binnen dit project heeft direct te maken met ‘de grote man’ achter de Stichting BKS: Leo Foussom. Hij is Kameroenees en komt oorspronkelijk uit Bafang. Hij is collega vakleerkracht bewegingsonderwijs in Rotterdam.

De passie van Leo Foussom werkt aanstekelijk. Ons vertrouwen in hem, het samenwerkingsverband met de lokale organistie AJA en de kleinschaligheid van de stichting zijn de hoofdredenen om 'Lekker Sporten' niet alleen een warm hart toe te dragen maar er ook actief bij betrokken te zijn.

Wat levert het ons op?

We kennen de beelden allemaal van de televisie. Ook wij hebben die gezien en erover horen vertellen. Er zelf zijn, ondergedompeld worden in die cultuur, is zo compleet anders. En eenmaal door de cultuurshock heen, zo verrijkend. Alles wat we hier als mens en lesgever als vanzelfsprekend beschouwen, kan je daar helemaal overboord gooien. Een andere kijk op onderwijs, op communicatie, op kinderen, op bewegen en eigenlijk op het hele leven. Terug naar de basis, jezelf weer eens tegenkomen en verbazen. Gaaf!