Motorisch leren 3.0

Inhoud

Hulp aan bewegingszwakke kinderen vanuit een wetenschappelijk fundament.

 

Neuromotor task training (NTT) is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor kinderen met bewegingsmoeilijkheden.

NTT is in eerste instantie speciaal ontwikkeld is voor kinderen met developmental coordination disorder (DCD) en blijkt zeer goed bruikbaar in een bredere context. 

De bijeenkomsten worden geleid door een psycholoog en een fysiotherapeut.

Inschrijven

Motorisch leren 3.0

€ 75,00

Foto's training


Doel

Inzicht geven in de relatie tussen bewegen en bewegingsonhandigheid;

Leren kijken en werken vanuit de VVV-principes;

Bieden van praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten basisonderwijs, vakleerkrachten bewegingsonderwijs(PO), intern begeleiders en remedial teachers met aandacht voor bewegen.

Voor fysiotherapeuten en (pyscho)motore therapeuten

Kosten

Uw investering voor deze zeer praktische en inhoudelijke training bedraagt 125 euro per persoon.    

De deelnemers ontvangen bij inschrijving het boek ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’ ter waarde van 49,95 gratis.


Duur

Twee dagdelen van 3,5 uur met een pauze.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers voor deze informatieve en handelingsgerichte training is  – in verband met de intensieve uitwisseling van ideeën en uitvoeren van praktijksituaties - vastgesteld op maximaal 24 deelnemers.

Certificaat

U ontvangt het certificaat ‘Neuromotor Task Training’.

Met registratie- en accreditatiepunten voor leraren, fysiotherapeuten en motorische therapeuten. (in aanvraag)