BewegingsGerichte Interventies (BGI)

U kent de kracht van beweging en bewegingsactiviteiten?

-       U werkt als professional met kinderen?

-       U wilt meer inzicht in het gericht inzetten van bewegingsactiviteiten?

-       U wilt gedragsverandering stimuleren en uitlokken?

-       U wilt praktische handvatten om in de eigen situatie direct mee aan de slag te gaan?

De cursus BewegingsGerichte Interventies biedt al deze mogelijkheden en nog veel meer...

Steeds meer professionals die werken met kinderen – zowel binnen als buiten een therapiesetting - geven aan behoefte te hebben aan praktische handvatten en toepassingsmogelijkheden om bewegingsactiviteiten gericht in te zetten om te komen tot een gedragsverandering.

 

Deze cursus biedt de praktische handvatten voor het gericht inzetten van betekenisvolle bewegingsactiviteiten. Naast de noodzakelijke basiskennis wordt een scala aan ideeën en spelsuggesties aangeboden die direct toepasbaar zijn binnen uw eigen situatie; zowel individueel als in groepsverband.

BewegingsGerichte Interventies

€ 450,00Programma

Het programma start met het observeren en analyseren van de eigen ervaringen en kinderen in bewegingsactiviteiten; op activiteitsniveau en op psychosociaal niveau. De thema’s die aan bod komen, zijn thema’s die centraal staan in de kinderenjaren: zelfvertrouwen, samenwerken, grenzen en zelfbeheersing.  Deze thema’s geven ook de inhoud van de vier modules aan.

Steeds zal de relatie gelegd worden naar de praktijk van de professional die werkt met kinderen om de integratie en praktische toepasbaarheid van de opgedane kennis te borgen.

Zo geven de bouwstenen van hechting aan  hoe belangrijk veiligheid en vertrouwen (zelfvertrouwen) is voor kinderen. Als je anderen vertrouwt kun je samen spelen met anderen (samenwerken). Het is hierbij van belang dat kinderen op kunnen komen voor zichzelf (grenzen). Natuurlijk zijn kinderen wel eens boos. Het ene kind heeft dit meer onder controle dan een ander kind. Dit alles heeft te maken met zelfbeheersing. Omgaan met boosheid en agressieregulatie zijn aspecten van zelfbeheersing.

Locatie en periode:

Regio Utrecht

Oktober - november 2017

Doelgroep

Deze cursus is speciaal ontworpen voor professionals die bewegen en bewegingsactiviteiten gericht willen inzetten om te werken aan een gedragsverandering: individueel of in groepsverband. Het is een praktische cursus voor handelingsgerichte professionals; fysiotherapeuten, bewegingsdeskundigen, leraren lichamelijke opvoeding, bewegingsagogen, (psycho)motorisch remedial teachers, intern begeleiders, en leerkrachten die de kracht van bewegen meer en gerichter willen leren inzetten.

Onderwerpen die aan bod komen:

-       Het observeren en analyseren van bewegingsactiviteiten  

         op zowel activiteits-  als op psychosociaal niveau;

-       Het gebruik van de B-SMECS;

-       Het construeren van gerichte bewegingsarrangementen;

-       Het gebruiken van bewegingsarrangementen om te

         komen tot praktische en gerichte interventies;

-       Het bijsturen van een activiteit vanuit verschillende   

         perspectieven;

-       Het benaderen van deelnemers in bewegingsituaties

         vanuit meerdere therapeutische attitudes;

-       Het inzetten van gespreksvaardigheden tijdens

         bewegingsactiviteiten;

-       Theoretische onderbouwing psychomotorische

         kindertherapie in relatie tot bewegingsgerichte  

         interventies.  Studiebelasting

De cursus ‘BewegingsGerichte Interventies (basiscursus) bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur.

Houd daarnaast rekening met 2 uur zelfstudie per bijeenkomst (voorbereiding, literatuur en werkopdracht).
De totale studiebelasting is 20 uur.

Uw investering

Uw investering voor de basiscursus ‘BewegingsGerichte Interventies’ bedraagt € 450,- (vrij van btw).

De kosten voor literatuur en eventuele arrangementskosten zijn inbegrepen.

Naast een  persoonlijke inlogcode voor de online leeromgeving ontvangt u het boek ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’.Aantal deelnemers

Minimaal 12.

Dit heeft te maken met de vereiste dynamiek en het kunnen spelen van diverse activiteiten. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de cursus BewegingsGerichte Interventies kunt u terecht bij de PMKT-Opleiding. 

Of neem direct contact op met de cursusleider:
Theo de Groot, theo@spelenmetgedrag.nl of 06 81 40 68 89


Klik hier om naar de site van de PMKT-opleiding te gaan.

Certificaat

Deelnemers ontvangen het certificaat
‘BewegingsGerichte Interventies.’

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd:

 

• Register Vaktherapie 

 

• Registerleraar