Basistraining vakleerkrachten

‘Beter spelen en bewegen met kleuters’

Inhoud

Deze handelingsgerichte basistraining van drie dagdelen voor vakleerkrachten biedt alle basiskennis en praktische handvatten voor het geven van  veilige, belevingsvolle en betekenisvolle bewegingslessen aan kleuters.  Een scala aan beweegideeën en spelsuggesties wordt aangeboden die  direct toepasbaar zijn in de eigen lesgeefpraktijk.

Bij de mogelijkheden van uw rol als spin in het web van bewegingsactiviteiten op school wordt uitgebreid stilgestaan.

 

Deze basistraining geeft in vlot tempo een overzicht  van en handvatten voor vele elementen die een rol spelen bij het positioneren van het vak bewegingsonderwijs binnen een basisschoolorganisatie.

U krijgt meer inzicht in aspecten die een belangrijk rol spelen in het verder inbedden van het bewegingsonderwijs en de rol, als spin in het web van het onderwijs in bewegen, die u kunt spelen.

Daarnaast krijgt u praktische handvatten aangereikt waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt.

Basistraining 'Beter spelen en bewegen met kleuters' (incl. ons boek)

€ 245,00

Foto's training


Doel

- Inzicht geven in vele aspecten die een rol spelen bij het op een verantwoorde en kwalitatieve manier inhoud en vorm geven aan bewegingslessen met kleuters;

- Het bepalen van de beginsituatie van het bewegingsonderwijs binnen de school en vandaar uit verder kunnen bouwen;

- Meer structuur kunnen bieden aan de positie vak het vak bewegingsonderwijs binnen de schoolorganisatie.

In de praktijk van een speellokaal wordt aan de slag gegaan met verschillende bewegingsactiviteiten waardoor de theorie van het boek in de praktijk handen en voeten krijgt.

Doelgroep

Vakleerkrachten die bewegingsonderwijs geven aan de onderbouw.

 

Het is een praktische cursus voor handelings- en actiegerichte vakleerkrachten die hun kleuters en hun school meer willen bieden op het gebied van bewegen en het onderwijs in het bewegen. 

Kosten

De deelnamekosten voor deze cursus bedragen 245 euro.

Bij inschrijving ontvangen de deelnemers het boek ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’ ter waarde van 49,95 gratis.


Duur

Drie dagdelen van 3 uur.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers voor deze informatieve en handelingsgerichte workshop is – in verband met de intensieve uitwisseling van ideeën en verschillende praktijksituaties  - vastgesteld op maximaal 15 deelnemers.

Certificaat

Deelnemers ontvangen het certificaat ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’.

Deze cursus is opgenomen in en geregistreerd bij het Registerleraar en gewaardeerd met 10 RU
(in behandeling)