Spelen met gedrag

In het kort..

Spelen met gedrag gaat over het spel om ruimte. In de dynamiek van dit ‘spel’ kunnen goede intenties een vervelend en ongewenst effect hebben. We ‘spelen’ continu met elkaars gedrag.  Wanneer dit spel gebaseerd is op wederzijds respect en waardering van verschillen ontstaat veiligheid waardoor de ruimte voor meer zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling groot is.


Bij spelen met gedrag gaat het over verschillen in voorkeursgedragingen van mensen. Het beter leren spelen met ruimte geven en nemen zorgt voor een prettiger en meer effectieve manier van omgaan met elkaar. Als deze omgang met elkaar minder op macht en meer op basis van wederzijds respect is gebaseerd, is het onderlinge contact goed. Er is sprake van prettige afstemming.    

Twee thema's

Binnen ‘spelen met gedrag’ wordt er onderscheid gemaakt tussen twee thema’s:


Rots en Water

Binnen dit thema wordt specifiek uitgegaan van een psychofysieke benadering.
  

Coaching

De essentie bij coaching is het vrijmaken van iemands potentieel  om zijn prestaties te maximaliseren.


Thema
Rots & Water | Professionals

Train de trainer programma's

Train de trainer
'Spelen met gedrag'

De kracht van de keuze

Rots & Water | Professionals
Training(s)dagen

Training
'De kracht van het verschil'

Training
'Spelen met gedrag'

Introductiebijeenkomsten

Masterclasses

Thema
Rots & Water | Kids

Kiezel en druppel

De kracht van de keuze

Thema | Coaching

Individueel 'Als praten niet genoeg is'

Ik, mezelf en de groep

Teamtrainingen