De kracht van de keuze

Inhoud

De ‘kracht van de keuze’ is een train de trainer programma dat door aansprekende beweegactiviteiten inzicht geeft in voorkeursgedrag en het maken van effectieve keuzen. 

 

Het op 'spelen met gedrag' gebaseerde programma is een sociale competentietraining die gekenmerkt wordt door de psychofysieke aanpak. Dit houdt in dat vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Spel en oefeningen worden afgewisseld door korte momenten van (zelf) reflectie.

 

Door leerlingen en leerkrachten vaardigheden en competenties aan te reiken rondom de thema’s: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen krijgen zij meer grip op factoren die het klimaat binnen een groep bepalen.

 

De ‘kracht van de keuze’ blijkt zowel de leerlingen als de leerkrachten enorm aan te spreken vanwege de psychofysieke benadering, het praktische karakter en de nadruk op de verschillende vormen van communicatie en groepsdynamica die hierin centraal staan.

Inschrijven

De kracht van de keuze

€ 585,00

Foto's training


Doel

- Leren de training ‘de kracht van de keuze’ te geven aan basisschoolgroepen;

- Leren werken vanuit een psychofysieke didactiek;

- Leren inzetten van werkvormen;

- Leren construeren van een opbouwend en samenhangend programma

 

De driedaagse training - tweedaagse met een terugkomdag - is een actief programma boordevol leuke oefeningen, activiteiten en nieuwe inzichten. Het is een echte ‘doe-training’ waarmee je op jouw school direct aan de slag kan.

Doelgroep

Groepsleerkrachten, vakleerkrachten, intern begeleiders, ilc-ers en (motorisch) remedial teachers die met groepen actief aan de slag willen vanuit een psychofysieke didactiek.

 

Het is zeer praktische cursus voor handelingsgerichte (vak)leerkrachten die leerlingen meer willen bieden op het gebied van actief en activerend leren, sociale vaardigheid vanuit een psychofysieke didactiek.

Kosten

De deelnamekosten voor deze  training bedragen 585 euro all-in.    


Duur

Drie dagen – twee aaneengesloten met een terugkomdag.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers voor deze actieve en  handelingsgerichte training  – in verband met de intensieve uitwisseling van ideeën, het belang van groepsdynamische processen en de actieve en activerende activiteiten in groepsverband  - vastgesteld op minimaal 12 deelnemers en maximaal 20 deelnemers.

Certificaat

Deelnemers ontvangen het getuigschrift trainer ‘De kracht van de keuze’.

Deze cursus is opgenomen in en geregistreerd bij het Registerleraar
(in behandeling)