Training 'spelen met gedrag'

Inhoud

Spelen met gedrag gaat over het spel om ruimte. In de dynamiek van dit ‘spel’ kunnen goede intenties een vervelend en ongewenst effect hebben. We ‘spelen’ continu met elkaars gedrag.  Wanneer dit spel gebaseerd is op wederzijds respect en waardering van verschillen ontstaat veiligheid waardoor de ruimte voor meer zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling groot is.

Bij spelen met gedrag gaat het over verschillen in voorkeursgedragingen van mensen. Het beter leren spelen met ruimte geven en nemen zorgt voor een prettiger en een meer effectieve manier van omgaan met elkaar.

We gaan uit van verbetering die niet alleen gebaseerd is op het aanleren van nieuwe kennis. Kennis is immers van geen waarde tenzij u deze in de praktijk brengt. Waar het om gaat is dat u de nieuwe kennis inzet om te komen tot (nieuw) effectief gedrag.

Inschrijven

Training 'Spelen met gedrag'

€ 195,00


Doel

Leerkrachten die door ‘naar zichzelf te kijken’ en stil te staan bij hun eigen handelen hun persoonlijke en professionele effectiviteit in relatie tot ruimte geven en ruimte nemen willen vergroten.

Doelgroep

Leerkrachten die zichzelf serieus nemen  en meer willen gaan handelen vanuit de eigen kracht en authenticiteit. Leerkrachten die door ‘naar zichzelf te kijken’ hun persoonlijke en professionele effectiviteit willen verhogen. Als  de omgang met elkaar minder op macht en meer op basis van wederzijds respect is gebaseerd ontstaat een prettige afstemming en veilige sfeer.

Kosten

De deelnamekosten voor deze dag bedragen 195 euro.

Dit is inclusief een cursusmap en aanvullende literatuur.


Duur

1 hele dag met een lunchpauze.

Aantal deelnemers

Het minimale aantal deelnemers voor deze praktische en handelingsgerichte trainingsdag is 16.

 

In-company trainingen zijn mogelijk. Vraag naar de voorwaarden.

Het is ook mogelijk deze dag op locatie aan te bieden.

Certificaat

Deelnemers ontvangen het certificaat ‘Ik, mezelf en de groep’

Voor deze cursus is registratie bij het RegisterLeraar aangevraagd.