Overige scholingen

Bewegen speelt een belangrijke, wellicht zelfs essentiële  rol in het leven van kinderen.

Bewegen en onderwijs in dat bewegen heeft als doel kinderen  te stimuleren zich te ontwikkelen op motorisch, sociaal-emotioneel en persoonlijk gebied in overeenstemming met zijn mogelijkheden. Dit doet hij door bewegend een divers scala aan uitdagingen op motorisch en sociaal gebied, aan te gaan en oplossingen op basis van eigen mogelijkheden te leren realiseren.

Overige scholingen | Aanbod

Trampoline springen

Deze training bevat alle elementen, onderdelen en informatie die van belang zijn voor het veilig en verantwoord aanbieden van trampolinespringen.

De officiële regelgeving luidt dat gebruikers van de minitrampoline dienen te ‘kunnen aantonen dat zij methodisch en didactisch geschoold zijn in het geven van minitrampoline springen.’ 

Motorische Remedial Teaching

Deze praktische en handelingsgerichte cursus richt zich op de zorg voor kwetsbare kinderen op het gebied van spelen en bewegen. Kinderen met bewegingsproblemen hebben het sociaal-emotioneel veelal ook moeilijk.

Het verminderen van bewegingsproblemen en het terugbrengen van plezier in bewegen.. 

Neuromotor task training

Is een praktische en handelinggerichte methode voor hulp aan kinderen met bewegingsmoeilijkheden.  Neuromotor task training is een wetenschappelijk onderbouwde begeleidingsmethode die kennis integreert uit verschillende domeinen; waaronder  motorische controle  en motorisch leren (neurowetenschappen). In eerste... HIGHlights bewegingsonderwijs

Deze cursus is speciaal ontworpen voor leerkrachten die bevoegd zijn voor het geven van bewegingsonderwijs, maar zich onvoldoende bekwaam voelen in het verzorgen van eigentijdse, kwalitatief goede en veilige lessen bewegingsonderwijs.

In twee bijeenkomsten krijgt u...

DCD, wanneer bewegen niet vanzelfsprekend is.

Een handelingsgerichte cursus die inzicht en handvatten geeft in het op een effectieve en ontwikkelingsbevorderende manier omgaan met bewegingsonhandige kinderen. Een heel praktisch van opzet met als leidende vraag: “Welke specifieke ondersteuning is er mogelijk... 

Introductiebijeenkomsten

Introductiebijeenkomsten of workshops – variërend van half uur tot drie uur - geven een helder beeld en een goede indruk van wat verwacht mag worden van een specifieke cursus of training.

Deze bijeenkomsten in de vorm van een workshop of proeverij worden voor alle trainingen en cursussen aangeboden.Masterclasses

Thema, spelen met gedrag verzorgt Masterclasses in alle onderwerpen van de aangeboden trainingen en cursussen.

Deze Masterclasses variëren van 1 tot 3 avondbijeenkomsten. De Masterclasses zijn interessant voor degenen die zich op HBO+ of Masterniveau in een bepaald thema willen verdiepen. De Masterclasses worden gegeven in...