Expertcursus

'Nog beter leren spelen en bewegen met kleuters'

Inhoud

Tijdens deze expertcursus wordt - na een korte terugblik op

de basiscursus – ingezoomd op alle 12 de leerlijnen binnen

het bewegingsonderwijs met kleuters. Meer kennis over de opbouw en volgorde in de didactische leerlijnen geeft handvatten om te komen tot een goede doorgaande lijn in het jaarplan bewegingsonderwijs.

 

Met elkaar wordt op zoek gegaan naar een concreet antwoord op de hamvraag: ‘Wat wil je dat kleuters kunnen, kennen, weten en hebben ervaren als ze naar groep 3 gaan?

De differentiatie binnen de bewegingsactiviteit wordt gerelateerd aan de totale ontwikkeling van de kleuter. Dit wordt krijgt concreet handen en voeten door naast het motorische domein ook in te zoomen op de andere ontwikkelingsdomeinen.

Het begrip ‘speelkriebels’ loopt als een rode draad door de drie bijeenkomsten. Uitgebreid wordt ingegaan op de speel- en beweegkriebels van kleuters, hun leer-kracht en de wijze waarop kleuters zelf differentiëren en situaties aanpassen. U leert dit vermogen te waarderen en nog meer te benutten. 

Expertcursus 'Nog beter leren spelen en bewegen met kleuters' incl. ons boek

€ 245,00


Doel

- Inzicht geven in vele aspecten die een rol spelen bij het op een verantwoorde en kwalitatieve manier inhoud geven aan bewegingslessen met kleuters.

-Bieden van praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan.

- Sturen van de lessen aan de hand van het L-model en de drie W’s.

- Kunnen spelen en variëren met modaliteiten en de skill-willmatrix

 

In de praktijk van een speellokaal wordt aan de slag gegaan met verschillende bewegingsactiviteiten die de dagelijkse praktijk ondersteunen en de rol van de vakleerkracht als spin in het web benadrukken.

Doelgroep

(vak)Leerkrachten die bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1 en 2, docenten bewegingsonderwijs, intern begeleiders, ilc-ers en (motorisch) remedial teachers die zich richten op kinderen uit de onderbouw.

 

Het is een praktische cursus voor handelingsgerichte leerkrachten die hun kleuters en de schoolorganisatie meer willen bieden op het gebied van het onderwijs in het bewegen.

 

Bij deelneming aan deze expertcursus wordt uitgegaan dat u op de hoogte bent van de informatie zoals deze is aangeboden in de basiscursus voor groepsleerkrachten of de basistraining voor vakleerkrachten?

Kosten

De deelnamekosten voor deze cursus bedragen 245 euro.

Bij inschrijving ontvangen de deelnemers het boek ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’ ter waarde van 49,95 gratis.


Duur

Drie dagdelen van 3 uur.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers voor deze informatieve en handelingsgerichte workshop is – in verband met de intensieve uitwisseling van ideeën en verschillende praktijksituaties  - vastgesteld op maximaal 15  deelnemers.

Certificaat

Deelnemers ontvangen het certificaat ‘Nog beter spelen en bewegen met kleuters’.

De cursus is opgenomen in en geregistreerd bij het RegisterLeraar en gewaardeerd met 10 RU. (in behandeling)