Onderwijs in bewegen

In het kort..

Bewegen is leven, zonder bewegen staat alles stil; letterlijk en figuurlijk. Om iets voor elkaar te krijgen en om te kunnen communiceren met anderen, is beweging altijd nodig.  Vooruitgang is mogelijk wanneer er beweging is, beweging is van essentiële betekenis voor de ontwikkeling van volwassen en kinderen. 

Bewegen heeft verschillende functies. Communicatie is er een van. We maken elkaar met bewegingen iets duidelijk, wij communiceren met elkaar in lichaams- en bewegingstaal.

Bewegend doen we ook belevingsintensieve ervaringen op. Het bewegingsspel biedt een heel arsenaal aan mogelijkheden om samen met anderen de grenzen van het eigen ik te ontdekken.

Onderwijs in dat bewegen is dan ook logisch als je dit bewegen serieus wilt nemen.

Twee thema's

Binnen ‘onderwijs in bewegen’ wordt er onderscheid gemaakt tussen twee thema’s:


Spelen en bewegen met kleuters

Dit thema richt zich specifiek op het jonge kind.


Overige scholingen

Dit thema biedt een breed scala aan bewegingsactiviteiten en mogelijkheden om praktisch en effectief met bewegen aan de slag te gaan.


Thema
Spelen en bewegen met kleutersFijne MotoriekBewegingsGerichte Interventies

'Beter spelen en bewegen met kleuters'
Voor therapeuten

Online cursus
'Beter spelen en bewegen met kleuters'

Basiscursus 
(voor groepsleerkrachten)

Basiscursus
(voor vakleerkrachten)

Nog beter leren spelen
(expertcursus)

Kennismaking
'Beter spelen en bewegen met kleuters'

Proeverij
'Beter spelen en bewegen met kleuters' 

 Van KENNISbasis tot BASISkennis

Thema
Overige scholingen

Veilig en verantwoord trampoline springen

Motorische Remedial Teaching

Neuromotor task training

HIGHlights bewegingsonderwijs

DCD, wanneer bewegen niet vanzelfsprekend is

Introductiebijeenkomsten

Masterclasses