De introductie..

Thema, spelen met gedrag brengt mensen met verschillende opleidingen en achtergronden bij elkaar. Er is één fascinatie die ons bindt: Spelen met de kracht van bewegen.

 

Thema, spelen met gedrag is opgericht in 2010 door Mariska Beenhakker en Theo de Groot. In 2018 heeft Mariska het bedrijf verlaten en heeft BAAZUS, actieplusreactie opgericht. De belangrijkste drijfveer voor dit samenwerkingsverband is de eigen praktische ervaring in het begeleiden van ‘mensen in beweging’ en de aanhoudende nieuwsgierigheid naar ontwikkelingsmogelijkheden en het gedrag van individuen binnen groepsprocessen.

 

Naast de vaste medewerkers, opleiders en trainers beschikt Thema over een netwerk van inhoudsspecialisten op het gebied van gedrag en bewegen.Spelen met gedrag is onze uitdaging. Geen groep of individu reageert identiek. Geen opdracht wordt dan ook hetzelfde benaderd.

 

Bij het verzorgen van cursussen en trainingen gaan wij uit van uw vraag en onze kwaliteiten. Daadwerkelijk contact maken en plezier hebben zijn essentieel in ons aanbod. Onze kracht is uitgaan van de groep. Door uw vraag te plaatsen binnen een praktisch en handelingsgericht kader, is ons doel de groep richting het thema of het thema richting de groep te brengen.

 

Al onze trainingen en cursussen hebben naast een gefundeerde theoretische onderbouw steeds een heel praktische inslag.

 

We laten ons graag verrassen en verwonderen.

Zodra wij uw vraag als uitdaging zien, zal ons antwoord zijn: “JA, LEUK !”.

'Hoe het allemaal begon'

Het torretje en de leeuw staan symbool voor het streven en de passie, de kwaliteiten die we alleen in ons hebben, tot ontwikkeling, tot volle wasdom en bloei te laten komen. Uiteraard gaat dit gepaard met vele mislukte pogingen en met grote moeite. Maar met volharding kunnen we doelen bereiken die we graag willen en er daarna dan ook van genieten.

Uiteraard zijn we allen verschillend en hebben we verschillende kwaliteiten. Juist deze verschillen zorgen ervoor dat we in samenwerking grootse dingen tot stand kunnen brengen. We hebben de ander juist nodig om ons volledige potentieel te benutten en tot volle wasdom te laten komen. 

Het verhaal van het torretje en de leeuw geeft de kern van onze passie en drive aan. Het met elkaar zaken voor elkaar krijgen, juist omdat we verschillend zijn, juist omdat deze verschillen elkaar versterken.


Registraties

CRKBO

De docenten zijn geregistreerd docent bij het CRKBO.
In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die
voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Registerleraar.nl

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent  én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit.