Onderwijs in bewegen op de basisschoolKlik op het logo om te reserveren                  of te bestellen.
Literatuurlijst

Illustraties

Margewoorden


Overzicht van de gebruikte        literatuur

Overzicht van de gebruikte

illustraties en afbeeldingen

Overzicht van de gebruikte margewoorden met omschrijving

De psychomotorische ontwikkeling  -  bonushoofdstuk

‘Psychomotoriek is de bewuste, vanuit de hersenen gestuurde beweging. Uit het Grieks psyche (geest) en motoriek betekent het vrij vertaald: het samengaan van ‘geest’ en ‘bewegen’ (Wikipedia, 2020). 

 

Vanaf de geboorte ontwikkelt een kind bewegingen en gebaren. Zijn manier van bewegen, waarnemen, begrijpen, communiceren en spelen verandert in de loop van de basisschoolleeftijd. Al deze ontwikkelingen staan in verbinding met elkaar: je kunt de psychologische en de motorische ontwikkelingen niet loskoppelen van elkaar. Dat is ook de reden waarom gesproken wordt over ‘psychomotoriek’, twee termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tijdens de basisschoolperiode ontwikkelen kinderen zich in snel tempo. Er zijn grote verschillen te zien tussen de kleuters, kinderen uit de middenbouw en het bovenbouwkind.