Teamtrainingen

Inhoud

De ervaringsgerichte studiedagen, trainingen en workshops die Thema, spelen met gedrag verzorgt worden op de vraagstelling, werksituatie en organisaties- of schoolcultuur afgestemd. We gaan uit van verbetering die niet alleen gebaseerd is op het aanleren van nieuwe kennis. Kennis heeft immers geen waarde tenzij u deze in de praktijk brengt. Waar het om gaat is dat u de nieuwe kennis inzet om te komen tot (nieuw) effectief gedrag.

Het vergroten van effectief gedrag gebeurt onder andere door het vergroten van inzicht in het eigen handelen, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het veranderen van de eigen houding en uitgedaagd worden de nieuwe vaardigheden in de praktijk toe te passen. De – bijdragen aan – teamdagen, studiedagen, trainingen en workshops zijn dan ook steeds weer zo opgezet dat doelgerichte verandering in gedrag op de lange termijn wordt gerealiseerd.

Onderwerpen voor studiedagen, trainingen en workshops

Doordat we samenwerken in een netwerk van allround professionals met relevante praktijkervaring als trainer of coach kunnen de meeste door u gewenste onderwerpen in trainingen en workshops worden opgenomen. Ter inspiratie geven we onderstaand de meest voorkomende thema’s waarvoor wij worden benaderd.

·       Spelen met gedrag

·       Teamcoaching en groepdynamica

·       Professionele en persoonlijke effectiviteit

·       Persoonlijk leiderschap

·       Inspirerende en actieve doe-dagen (met inhoud)

Didactische uitgangspunten

Bij het ontwerp en de uitvoering van trainingen en workshops hanteren we de volgende didactische uitgangspunten.
Wij werken dicht tegen en in de praktijk door de uitdagingen van uw organisatie of school voorop te zetten.

Iedere deelnemer heeft een eigen leerstijl. Dat wetende wisselen we af in leervormen en werkwijzen op basis van de motorische leercirkel en zorgen ervoor dat bij iedere interventie de verschillende leerstijlen aan bod komen.

Bij de keuze van de werkvormen staat ervaringsgericht leren voorop. Al doende leert men en al lerende doet men. Dat betekent werken in het hier en nu, laten zien waar het over gaat.

We halen de praktijk in de bijeenkomsten door van deelnemers te verwachten dat zij – afhankelijk van de concrete invulling van een thema of dag - eigen casuïstiek inbrengen. Dit verhoogt het leereffect en de herkenbaarheid. Van daaruit werken we aan kennis en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de werkpraktijk.

Het gaat bij effectiviteit van gedrag nooit om goed of fout maar om het effect van het gedrag op de ander. Dit betekent dat wij van deelnemers vragen om elkaar feedback te geven en zelf geven we ook veel feedback. Wij doen dit confronterend, uitdagend en respectvol.

We schenken veel aandacht aan verbinding van persoonlijk leren met rolbewustzijn en organisatiecontext. Dat vraagt om een veilige omgeving. Daar voelen wij ons zeer verantwoordelijk voor. Wij besteden daar bewust en heel direct aandacht aan.

Foto's

Contact

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

3-E model

Onze uitgangspunten laten zich samenvatten in een 3-E model; educatie, entertainment en empowerment.

Wij voegen kennis (educatie) toe die u direct kunt toepassen (empowerment) door inspirerende en uitdagende werkvormen (entertainment).

Onze trainers

Wij werken samen met allround professionals met relevante praktijkervaring als trainer, cursusleider, adviseur en (team)coach.

We kunnen binnen onze trainingen en workshops makkelijk schakelen tussen deze rollen en passen die integraal toe.

Meer info?

Bel ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak om meer inzicht te krijgen hoe wij trainingen en workshops voor uw organisatie kunnen vormgeven. Of gebruik het contactformulier, wij nemen dan contact met u op.