Spelen en bewegen met kleuters

Spelend leren is voor het jonge kind van essentiële betekenis. Misschien is het wel de essentie van jonge kinderen. In de ontwikkeling van het jonge kind is bewegen bij uitstek de brug naar de ander en het andere; het weet krijgen van iets komt primair tot stand door het aan-den-lijve ondervinden, als bewegend ervaren. Door exploratie doet het kind kennis op over zijn omgeving en over zichzelf.

Het belang van bewegingsonderwijs met kleuters alleen bekijken vanuit het motorische domein lijkt dan ook een gemiste kans. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken komen tot positieve effecten van beweging op de

motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling. Een bewegend kind lijkt een gezond kind. Het is dan ook niet verwonderlijk het thema ‘bewegen’ een belangrijke plaats in te laten nemen in ontwikkeling van het jonge kind.

Spelen en bewegen met kleuters | Aanbod

Basiscursus
voor groepsleerkrachten 

Deze basiscursus van drie dagdelen biedt praktische handvatten voor het geven van veilige, belevingsvolle en betekenisvolle bewegingslessen aan kleuters. Naast de noodzakelijke basiskennis wordt een scala aan ideeën en spelsuggesties aangeboden die direct toepasbaar zijn in op de eigen school. U komt tot een compleet jaarplan met... 

Basistraining
voor vakleerkrachten

Deze handelingsgerichte basiscursus van drie dagdelen biedt alle basiskennis en praktische handvatten voor het geven van  veilige, belevingsvolte en betekenisvolle bewegingslessen aan kleuters.  Een scala aan beweegideeën en spelsuggesties wordt aangeboden die  direct toepasbaar zijn in de eigen lesgeefpraktijk. Bij de mogelijkheden... 

'Nog beter spelen en bewegen met kleuters'  

In deze expertcursus wordt uitgebreid ingegaan op de speel- en beweegkriebels van kleuters, hun leer-kracht en de wijze waarop kleuters zelf differentiëren en situaties aanpassen. U leert dit vermogen te waarderen en te benutten.Sturend zal zijn de vraag: wat wilt u dat de kleuters kunnen als ze naar groep 3 gaan...   Kennismaking

'Beter spelen en bewegen
met kleuters'

De praktische bijeenkomst geeft in vlot tempo een overzicht  van alle elementen en onderdelen van de kennisbasis voor het vak bewegingsonderwijs zoals landelijk geformuleerd.

Maar het biedt méér dan alleen de kennisbasis: het voorziet in up-to-date kennis en informatie voor iedereen die op een verantwoorde manier lessen... 

Proeverij

'Beter spelen en bewegen
met kleuters'

De proeverij schotelt u in vlot tempo en keur aan verschillende ‘gerechtjes’ voor. Eén gerechtje bestaat steeds uit verschillende ingrediënten; theorie, oefening en een korte reflectie. Wellicht smaakt deze eerste introductie van beter spelen en bewegen met kleuters naar meer en biedt het ook u een krachtig fundament voor het... 

Van KENNISbasis 
tot BASISkennis

Deze praktische cursus van drie dagdelen bevat alle elementen en onderdelen van de kennisbasis voor het vak bewegingsonderwijs zoals landelijk geformuleerd.

Maar het biedt méér dan alleen de kennisbasis: het voorziet in specifieke kennis waarover iedereen dient te beschikken die op een verantwoorde... 


Online cursus

'Beter spelen en bewegen
met kleuters'

Deze online cursus ‘beter spelen en bewegen met kleuters’ biedt alles wat in de praktijk nodig is om effectief en succesvol aan de slag te gaan. De cursus volg je natuurlijk lekker thuis of waar je maar wilt.Je krijgt direct toegang tot alle modules.Je bepaalt volledig zelf waar je wilt beginnen en je kunt gebruiken wat jij nu nodig hebt.

Voor therapeuten

'Beter spelen en bewegen
met kleuters'

U werkt als professional met het jonge kind en u wilt meer inzicht in de vele en diverse aspecten die een rol spelen bij het op een verantwoorde en kwalitatieve manier vorm en inhoud geven aan bewegingsactiviteiten met kleuters en u wilt praktische handvatten om in de eigen therapeutische situatie direct mee aan de slag te gaan.

BGI

BewegingsGerichte Interventies

Deze cursus is speciaal ontworpen voor professionals die bewegen en bewegingsactiviteiten gericht willen inzetten om te werken aan een gedragsverandering: individueel of in groepsverband. Het is een praktische cursus voor handelingsgerichte professionals.