Kennismakingsbijeenkomst

'Beter spelen en bewegen met kleuters'

Inhoud

Deze kennismakingsbijeenkomst is gebaseerd op het boek 'Beter spelen en bewegen met kleuters’. Een praktijkboek met 504 pagina’s, 10 hoofdstukken, meer dan 250 foto’s, honderden  voorbeelden en vele illustraties dat medio september is verschenen.

 

De praktische bijeenkomst geeft in vlot tempo een overzicht  van alle elementen en onderdelen van de kennisbasis voor het vak bewegingsonderwijs zoals landelijk geformuleerd.

Maar het biedt méér dan alleen de kennisbasis: het voorziet in up-to-date kennis en informatie voor iedereen die op een verantwoorde manier lessen bewegingsonderwijs aan kleuters wil verzorgen. 

Kennismakingsbijeenkomst 'Beter spelen en bewegen met kleuters' incl. ons boek

€ 49,00

Foto's bijeenkomst


Doel

Leerkrachten:

- inzicht geven over de mogelijkheden die het boek geeft om verantwoorde en betekenisvolle bewegingslessen te geven.

- meer handvatten geven in het op een verantwoorde en kwalitatieve manier inhoud te geven aan bewegingslessen met kleuters.

In de praktijk van een speellokaal wordt aan de slag gegaan met verschillende bewegingsactiviteiten waardoor de theorie van het boek in de praktijk handen en voeten krijgt.

Doelgroep

Leerkrachten die bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1 en 2, docenten bewegingsonderwijs, intern begeleiders, ilc-ers en (motorisch) remedial teachers die zicht richten op kinderen uit de onderbouw.

 

Het is een praktische bijeenkomst voor handelingsgerichte leerkrachten die hun kleuters meer willen bieden op het gebied van bewegen.

Kosten

De deelnamekosten voor deze bijeenkomst bedragen 49,95 euro per persoon.

De deelnemers ontvangen bij inschrijving het boek ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’ ter waarde van 49,95 gratis.


Duur

Een dagdeel van 3,5 uur met een pauze.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers voor deze informatieve en handelingsgerichte bijeenkomst is – in verband met de intensieve uitwisseling van ideeën en verschillende praktijksituaties  - vastgesteld op maximaal 24 deelnemers    

Certificaat

Deelnemers ontvangen het certificaat ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’.