Mariska Beenhakker: 'Verras de ander en verbaas jezelf'

Na haar opleidingen aan het CIOS in Goes en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding is Mariska Beenhakker (1969) werkzaam binnen verschillende vormen van bewegingsonderwijs. Mariska is oprichter en mede-eigenaar van Thema, spelen met gedrag.

 

Naast de gymzaal heeft zij van verschillende grootschalige bewegingsprojecten ook de andere kant gezien. Binnen de projecten ‘Jeugd in Beweging’ in de provincie Zeeland en ‘Lekker Fit!' in de gemeente Rotterdam was zij als projectleider in de voorwaardenscheppende sfeer actief. 

Als coördinator was zij gesprekspartner van directies van basisscholen om het project zowel op inhoud als uitvoering aan te sturen. Binnen het projectleiderschap fungeerde zij als aanjager, organisator, planner, begeleider en voorlichter richting schoolteams en vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

 

De kracht van Mariska is dat zij niet lijkt op Theo. Haar manier van werken kenmerkt zich door duidelijkheid, een persoonlijke manier van begeleiden, structuur en een open ‘er mag gelachen worden’ sfeer. Doortastend in groepsprocessen en nieuwsgierig naar individuele mogelijkheden en beweegredenen van deelnemers.

 

De link met de praktijk blijft voor haar heel belangrijk. Wekelijks nog geeft zij met veel plezier bewegingslessen aan haar eigen groepen in Rotterdam Noord. Mariska volgt met enige regelmaat opleidingen en bijscholingen bij anderen om tot nieuwe inzichten en invalshoeken te komen. Nieuwe perspectieven en opgedane ervaringen integreert ze in haar eigen lessen en trainingen.